Samværsregler for Seest Gruppe

Sammen skaber vi tryghed…

Samværsregler for: KFUM-Spejderne Seest gruppe

Sammen skaber vi tryghed…

Samværsregler for: KFUM-Spejderne Seest gruppe

Samværsregler Ved overnatninger Intimsfæren         

 

(Hjælp til toiletbesøg, badning, vådliggere mm.)

Ved fotografering Omgangstonen                   

 

(Også på de sociale medier)

Når tvivlen opstår
Vi skal altid… Have mere end én leder afsted.                                  Sove i nærheden af spejderne f.eks. i separat kabine, rum eller andet, ellers skal der være min. 2 ledere til stede. Sikre at bad sker kønsopdelt Respektere et nej. Huske at du kommunikerer på hele spejdergruppens vegne.                                      Huske at voksne har ansvaret for omgangstonen. Reagere hurtigt.                               Overholde gældende lovgivning.                            Gå direkte til kilden eller den forurettede / forældre.
Vi må aldrig… Have låste døre                         Sove alene med ét barn Bade voksne og børn uden kønsopdeling.                   Voksen og barn må ikke være alene.          

Ikke klæde om i samme rum som børnene.   I naturlige offentlige rum, såsom svømmehaller, klæder vi dog om sammen med børnene

Uploade et billede, hvis du er i tvivl om det overskrider en grænse. Nedgøre og tale ondskabsfuldt. Ignorere det.
Vi stræber efter at… At have ledere af begge køn Børnene er selvhjulpne.

Al fysisk kontakt skal have et fornødent formål. F.eks. skift af tøj, førstehjælp, trøst

Ved uheld/skader på intime steder, være 2 ledere sammen eller en leder og en anden spejder (en god ven, efter ønske fra spejderen selv)

Altid informerer den/de andre ledere på forhånd, hvad der foregår samt informere forældre ved afhentning

At fotografere hensynsfuldt. Kærlig, fri og respektfuld omgang. At være ærlig i vores udmeldinger og begrænse kommunikationen om sagen.
Det er helt okay at… At give et kram eller et knus                                                          At drenge og piger sover sammen (Bæver og Ulve) Bade sammen kønsvis. At fotografere spejder-aktiviteter, også hvis de foregår i badetøj. (Det giver dog ikke mening at fotografere almindelig badning At sige til, hvis grænsen overskrides og markere den over for spejdere, ledere og forældre At være i tvivl og spørge.

Kæresteforhold mellem ledere og ikke-ledere

For vores ledere er det ulovligt at have forhold til unge under 18 år. Dette gælder også selvom den unge selv er indforstået med det.

Eller at have forhold til medlemmer, som er i strid med gældende lovgivning.

 

Vi vil

Have åbenhed om vores Samværsregler

Have at Forældre kan gå til enhver leder de føler tryghed ved at henvende sig til.

Have at henvendelser altid behandles seriøst og bringes videre til Gruppelederen/Korpset, som vil kontakte forældrene.

Holde Gruppelederen orienteret ved situationer, som kunne misforstås/-fortolkes.

Informere ved tilmelding, hvilke voksne der deltager i turen.

Være rollemodeller for vores Spejdere gennem vores sprog og gerninger.

Løbende opdaterer børneattester for alle ledere/lederassistenter over 15.

At vores samværsregler revideret løbende.

 

Vi vil ikke

Bringe os selv i situationer som kan misforstås/fortolkes.

 

Beredskabsplan

Ved mistanke eller forældrehenvendelse, uanset hvor lidt eller meget du oplever, kontakts Gruppeleder eller Gruppeformand STRAKS.

HUSK: At tjekke Facebook og holde øje/administrere her.

Der kan hentes assistance/information hos:

 

Korpset 

www.spejdernet.dk/overgreb 

 

Børne- eller forældretelefonen, som drives af Børns Vilkår. Læs mere på www.bornsvilkar.dk

BØRNETELEFONEN (for børn og unge)

Alle børn og unge kan ringe eller chatte med Børnetelefonen på 116 111. Der er åbent kl. 11-02 alle dage året rundt.

 

FORÆLDRETELEFONEN (for voksne om børn) Telefon 3555 5557

Telefonen er åben: Mandag, torsdag og fredag fra 11-17. Tirsdag fra 9-21. Onsdag fra 11-21. Søndag fra 15-21

Børneteamet på Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb

Voksne – forældre og professionelle – der har mistanke om, at et barn bliver eller har været udsat for seksuelt overgreb kan telefonisk

kontakte Børneteamet på Telefon 3545 3984 (børn og unge). Udenfor åbningstid kan man lægge en besked og blive ringet op.

 

Presse

Fotografer/ må godt stå på offentlig vej og tage billeder af folk, der også befinder sig på offentlig vej. Men de må ikke tage billeder af børn eller voksne, der er inden for spejderhyttens matrikel. Og hvis I vurderer, at de gør, så gå hen til dem og mind dem stille og roligt om reglerne.

Loven siger: Man må ikke fotografere nogen, som befinder sig på privat eller ikke frit tilgængeligt område. Sådanne områder er steder, hvor mennesker bor eller opholder sig, og offentlige og private lokaliteter, hvortil der ikke er almindelig fri adgang. Man må heller ikke skaffe sig adgang til en andens bolig eller kontor, og man skal forlade privat område, hvis man bliver opfordret til det.

De grønne spejdere i Kolding SV