Hvordan startede Seest Spejderne?

spejderhytten

Indlæg fra Seest Kirkeblad

KFUM Spejderne i Seest

Historie

Sognepræst i Seest indtil december 2001, Aage Møller Sørensen var gammel spejder, så han fik den strålende ide, da han kom til sognet at starte spejder- arbejde op i Seest.

Den 22. januar 1965, var der en spæd opstart med blot 3 ugler (ulve) og 4 ravne (spejder). Spejder møderne foregik på loftet i missionshuset, og senere i den daværende, gamle staldlænge, som lå ved præstegåden på Bredevej. Ja, selv i præstegårdens kælder, har Seest Spejderne haft deres møder. Efterhånden som der kom flere spejdere til, blev møderne i 1978 flyttet over i konfirmandstuen.

Aage havde stor hjælp af hans hustru Edith, og de har mange gode minder fra utallige ture med spejderne. Den gamle skovridergård i Stenderup skovene blev flittig brugt til nogle spændende lejrture. Ligeledes blev der arrangeret flere familieture til Grænseborgen i Hejls. Det gav et godt sammenhold med lederne og forældre.

Aage og Edith har været flittige deltagere på mange af spejder- korpsets lejre rundt om i lan- det. Aage var i 1946 med på Korpslejren i Sønderborg, og da der var korpslejr i 1996 i Sønderborg, fik Aage overrakt 50 års nålen!

Spejderhytten

Der kom flere og flere spejdere til Seest KFUM, så der skulle der nye og større

lokaler til. En gruppe bestående af Henning Høj Jørgen- sen, Jørgen Faurby og Åge Møller Sørensen, gik i gang med at finde en pas- sende byggegrund til hytten. Og hold nu fast: ved Kolding Kommune købte de byggegrunden, Seestvej 55 for 1,00 kr.

MEN penge skulle der stadig bruges til byggeriet.

Der blev solgt anparter i ”Indholdsrig fritid” for kr. 100-500 kr., der blev afholdt bilorienteringsløb, og årets julestue i 1979, gav et overskud på kr. 9.500,00.

Året efter, faldt planerne på plads, og i efteråret kunne Seest Huse opføre spejderhuset.

Alt det indvendige, blev opført af frivillige, som lagde rigtig mange timer i dette projekt. Den 8. marts 1981, var en stor dag for Seest Spejderne, idet de tog den nye hytte i brug.

 

Tambourkorpset

I 1981 fik to ledere, Frede An- tonsen og ”frisør” Rita, den strå- lende ide, at Seest Spejderne selvfølgelig skulle ha’ et tambur- korps med trommer og fløjter. Et stort tamburkorps blev dan- net, og det var et flot syn, når korpset kom marcherende med fuld musik, de røde faner og med tamburmajoren forrest, som man kan se det på forsiden af kirkebladet. De blev bl.a. brugt til den årlige nytårsparade ned i byen, hvor der var flere korps, som også havde et tamburkorps. Det var festligt, når de kom marcherende ned gennem byen til Rådhuspladsen. Til Seest Spejdernes 25 års jubilæum i 1990, marcherede tambur- korpset gennem Seest By, og sluttede af oppe ved spejder- hytten.

I løbet af halvfemserne, var det desværre lige som ikke in læn- gere hos spejderne, at have et

Tamburkorps, og da Frede og Rita stoppede, døde det lang- somt hen.

 

Maria og en bæverpige.

En gang spejder

– altid spejder

Maria Kaltoft Nielsen startede som ulveunge i 1981, og har holdt ved Seest Spejderne siden. Hun har også oplevet, hvordan medlemsantallet har kørt op

og ned, fra 120 medlemmer til ca. 45 medlemmer, men Maria stopper selvfølgelig ikke. For ca. 18 år siden, startede hun som bæverleder (0. klasse og klasse), og har holdt ved, kun afbrudt af barselsorlov

Marias oplevelser har selvfølge- lig været mange, især husker hun tiden med de mange ture til den gamle Skovridergård.

Korpslejren i Holbæk i 1990, især for, at de spiste meget hvidt toastbrød med hindbær-

marmelade, og hun har ikke spist det siden.

Hvorfor bliver Maria ved, jo hun nyder at lære bæverne nye værdier, som det at vise hensyn til hinanden og at begå sig i et fællesskab. Nyder det frirum, som det er at være på lejr sammen med bæverne, og lære dem om, at værne om naturen.

Maria er bæverleder sammen med Kaj og Leif, og de har holdt sammen lige siden hun startede som bæverleder. De er et godt og sammenklistret team, som bare bliver ved.

Succes

Seks raske spejdere fra Seest gruppen, Rikke, Thomas, Jacob, Annette, Ole og Conny, blev enige om, at de skulle deltage i den landsdækkende konkurrence, LPK (Lands Patrulje Konkurrence). GALLERNE kaldte de gruppen, og der var hjemme-opgaver der skulle løses, og i 1993 foregik konkurrencen i Kolding. Sammen med grupper fra det sydlige Fyn og Jylland, skulle de løse forskellige opgaver. Heldigvis havde Gallerne øvet sig inden konkurrencen, for på Rådhuspladsen skulle de danne en pyramide og synge spejdersangen. Hvem tror i der vandt konkurrencen? Rigtig gættet, det gjorde Gallerne, og de seks spejdere var utrolig stolte og glade.

Efter Gallernes succes i Kolding, skulle de nu deltage i finalen med alle landes spejdergrupper. Finalen foregik i Århus, og Gal- lerne fik en flot 2. plads!

Fri luft og venskaber

– det er der fremtid i!

I løbet af de 48 år, som Seest Spejderne har eksisteret, er der rigtig mange spejdere, som har haft mange gode oplevelser, sammen med aktive ledere.

Fællesskabet, respekt for hin- anden, at værne om vores natur er blot nogle af de ting, som spejderne har fået med i bagagen. Mange store erhvervsledere er gamle spejdere, og ikke at forglemme vores tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, som har stor respekt for de værdier, som spejderne lærer.

 

Held og lykke til Seest Spejderne i tiden fremover!

Kurt Bunkenborg-Schmidt

 

De grønne spejdere i Kolding SV