Referat fra gruppemødet 2014

GRUPPEMØDE/

GENERALFORSAMLING

ONSDAG DEN 26.2.2014

Referat:

 

  1. VALG AF DIRIGENT: Lars Vangsgaard, dirigent. Margit referent.
  2. AFLÆGGELSE AF BERETNING: Claus fortalte lidt om året der var gået. I starten af året så ledersituationen ikke så godt ud, men vi er næsten kommet i mål, ville måske gerne have en assistent mere ved ulvene.  Alle tre grupper har været af sted på lejre, hver sit sted. Vi havde sommerafslutning med grill, og oprykning, den 14/6 13 med et godt fremmøde. Der har været distrikts turnering for bæver og ulve. Depothytten tog skade af stormen men vi havde Kiilerrich til at rep. taget og sikre det. Der har her i januar været oprydning både i hytten og depothytten så nu har vi styr på tingene. Vi mangler fremmøde til møderne i grupperådet, det kunne ønskes bedre. Tak for året!
  3. GODKENDELSE AF REGNSKAB: Margit fremlagde regnskabet, der var et lille underskud, på grund af at værdien på vores obligationer var mindre end beregnet ved starten af året. Regnskabet blev godkendt.
  4. GRUPPENS ARBEJDE FREMOVER: Vi har besluttet at skippe salget af julekalendere, da det ikke er nemt at sælge dem. Vi fortsætter med spejderlodsedler og kirkeblade. Oprykning venter vi med til sommeropstarten i stedet for sommerafslutningen. Der bliver startet en familie enhed, kontakt personen bliver Carsten som før har været leder i gruppen.
  5. VALG AF MEDLEMMER TIL GRUPPERÅDET.

På valg er:

Lars Vangsgaard .. Stopper

Claus Lund… Stopper

Margit Laursen fortsætter som kasserer

Tim Jørgen Larsen, som i øvrigt var den eneste forældre der var mødt udover dem der allerede var medlem, ville gerne ind i grupperådet og ville også gerne være formand så det var rigtig fint.

  1. VALG AF REVISORER.

En revisor og en revisorsuppleant.

Henrik Priis Sørensen og Bo Northoff Sørensen forsætter begge.

  1. INDKOMNE FORSLAG. Ingen forslag
  1. EVENTUELT. Vi har fået en væg sat op i kontoret til dagplejernes rum, så nu kan vi blive færdige med at hænge hylder op m.m.

 

Vi sluttede aftenen med en pålægsmand, kaffe og te. Der var ca. 20 fremmødte deriblandt som skrevet kun en forældre, så ikke den store interesse fra forældrenes side.

De grønne spejdere i Kolding SV