Referat fra forældre/gruppemødet 2018

Gruppemøde 22. februar 2018

1 . Valg af dirigent: Tim, referent Signe Lund

2.  Aflæggelse af beretning:

Tim blev formand i løbet af sidste år. Meget arbejde er gået med fokus på 2017-lejren. Meget engagerede ledere – så engagerede at det måske var lidt for meget for nogen. Der ud over kom ideen om en familielejr, med 90 tilmeldte. Et højdepunkt i 2017.

Vi er en stor gruppe med 20 bævere, 25 ulve, 15 juniorer, 5 i troppen.

Vi har børn her som er glade for at komme til spejder og som prioriterer spejder. Det kan man ikke regne for naturligt i dag. Der ud over har vi forholdsvis mange lejre. Lederne har gennem årene haft et stort ansvar og måske også for stort. Vi har i grupperådet gjort nogle initiativer til at få forældrene mere engageret i arbejdet. Det bliver vores opgave i 2018 at få det synliggjort.

Vi har ligeledes arbejdet med vores faciliteter. Der har været samtaler med kommunen og det er endt med at vi vælger at blive på grunden, men enten bygger ny hytte eller bygger til. Der er tanker om bedre adgangsforhold til hytten.

Vi har nogle gode og velopdragne spejdere. Nogle dygtige og engagerede ledere og interesserede og imødekommende forældre. Alt i alt er mulighederne for at få endnu bedre rammer omkring os lyse.

Målet for 2018 er at det skal blive endnu sjovere og bedre at være spejder.

3. Godkendelse af regnskab

Se bilag.

Margit fremlægger regnskabet.

Kursusudgifter dækkes fra kommunen med 500 kr. pr. deltager.

Samlet set ender gruppen med et underskud på 2816,92 kr

Der ud over mangler udgiften til juletræer og maden fra familielejren, da de regninger først er kommet i 2018

Diverse arrangementer: overskuddet fra juletræssalg 2016

Spørgsmål:

Forsikringen – husk at få værdisat de ting der er i spejderhytten i tilfælde af brand, så vi er sikre på at vi er ordenligt dækket, hvis uheldet er ude.

Hvad sparer vi op til? hytten, evt. arrangementer, materialer. Det giver en god base for gruppen.

Margit fortæller at vi de seneste år ikke har haft overskud, så derfor bruges der lidt af gruppens overskud år for år.

Det forklarer at nogle at de penge der er på kistebunden kommer fra salget af bygningen nede i byen, som tidligere var ejet af KFUM og KFUK.

Kurser er med til at fastholde både spejderne og lederne i spejderarbejdet og i gruppen. Lederne er i øjeblikket igennem Roland I for ledere.

Regnskabet er godkendt.

4.  Gruppens arbejde fremover

Louise fortæller om arbejdet. Der er sat loft på antallet af bævere og ulve på ca. 20 for at sikre det gode arbejde. Juniorerne er en fantastisk flok, som i går har lært om flaget.

Det skal være sjovt at være spejder. Det skal være sjovere end at gå til sport eller lege med sin telefon osv.

Louise vil fortsætte med at have fokus på ledere og ledersammenhold. Både gennem kurser og gennem sociale arrangementer.

Vi gør meget ud af at lægge ting op på Facebook så I forældre ved hvad der sker. Vi vil blive bedre, til at spørge jer forældre om hjælp til forskellige aktiviteter, hvor vi har behov for en ekstra hånd. Til efteråret gentages succesen med familielejr. Det bliver 2. weekend i november, så sæt kryds i kalenderen.

Der er ikke nogen stor lejr i år, men der bliver forskellige småture for enhederne. Det skal være sjovt at være spejder, det er det vigtigste.

Det er vigtigt at vi får besked, hvis der er børn der har udfordringer, da det så er lettere at møde børnene rigtigt.

Har du en spejderleder i dig, så sig til også hvis det bare er en enkelt gang om måneden.

Præsentation af lederne:

Kaj – bæverleder, nu på 25. år

Karsten – bæverleder

Pia – ulveleder

Jesper – juniorleder

Henrik – tropleder

Emil – tropleder

Louise – gruppeleder og ulve-/juniorleder

Øvrige ledere, som ikke er tilstede:

Malene (barsel)

Martin – tropleder

Marcus – ulveleder

Pernille – ulveleder

Rasmus – SNIK

Leif – bæverleder

5.  Valg af medlemmer til grupperådet

Følgende stiller op til grupperådet og er valgt til grupperådet:

Anna Juul

Simon Østermark Andersen

Karen Storgård Larsen

Jan Laursen

Thomas Varming

Tim Teglgaard Christensen

Margit Laursen

Mette ønsker at stoppe i grupperådet.

Grupperådet mødes 4 gange om året. Der ud over hjælper grupperådet til ved opstart efter sommerferien og ved sommerfesten. Der arbejdes også med at søge fonde. Det er en mulighed for at præge arbejdet i gruppen.

6. Valg af revisorer

Laila Damm er valgt som revisor, Bent Bach Nielsen valgt som revisor suppleant.

7.  Indkomne forslag

Margit spørger til om forældrene vi acceptere en andel forældrebetaling ved kurser fx Roland eller PL/PA. Dette accepteres.

Grupperådet har efterfølgende mulighed for at undersøge om de kan søge tilskud hos Den Selvejende.

8. Eventuelt

Henrik orienterer kort om spejderkurserne, da de ligner en projektlederuddannelse

 

De grønne spejdere i Kolding SV