Referat fra forældreaften/genralforsamling

Referat af forældremøde og Generalforsamling den 24. februar 2016.

 

Kommende spejderlejre i gruppen:

– Gruppertur d. 8. til den 10. april deltagelse af alle i gruppen.
– Ulvetur fra den 5. til den 8. maj 2016 turen går til Houens Odde.
– Sommerlejr deltagelse af alle dog undtaget Bæverne i uge 27 fra onsdag den 6/7-16 til 10/7-16. Junior/trop alle dage, Ulvene fra den 7/7 til den 9/7. Lejren foregår i Forlev /ved Skanderborg) hvor der på stedet er andre spejdere af alle farver. Junior/trop køre med tog til Skaderborg og skal hentes i lejeren søndag. Ulvene skal køres og hentes i lejren.
Bæverne skal på Hyttetur i Gesten den XX til den XX 2016 (same procedure as last year! Yes same procedure as every year !) som den eneste er Bæverne i hytte alle andre lejre foregår i telt.

 

Alle lejre vil blive annonceret med tilmelding og betaling via lederne, Det forsøges at koordinere så Tilmeldingen bliver samlet for de enkelte grupper.

 

Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent

Margit (kasser) er dirigent. Karin skriver referat.

 

 1. Aflæggelse af formandens beretning

Formanden Tim aflagde beretning med følgende punkter:

– der har i årets løb være mange aktive ledere og spejdere.

– Der har været en lille tilgang af spejdere.

– Stor tak til Jeanette for at hjælpe til i Louises (gruppelederens) fravær.

– Stor tak til alle lederne som gør en stor indsats med børnene.

Det har været udfordringer i grupperådet specielt i samarbejde mellem grupperåd og lederne; samarbejdet er i fokus og vi ser fremad mod det kommende år og alle aktiviterne som skal gennemføres.

Det er vigtigt at der er opbakning fra forældrene. Det er vigtigt at børnene selv er aktive og at de deltager i fællesskabet. Børnene lære at løse opgaver og konflikter selv. Det er i højsæde at være en god kammerat og tage vare på sig selv. Der skal være tid til eftertanke og stilhed.

Grupperådet har brug for opbakning.

Formandes beretning blev godkendt.

 

 1. Godkendelse af regnskab

Kassere (Margit) gennemgik det udleverede regnskab og svarede på spørgsmål. Regnskabet viste et lille underskud, men der er dog dækning. Vi skal ikke samle til bankbogen pengene skal i omløb.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Gruppens arbejde fremover

Louise (gruppeleder) har deltaget i workshop på Gram Slot med andre spejdere hvor mottoet var “Ryk verden med vilje”. Louises mål som gruppeleder har været at rykke grupperåd og lederne “med vilje”. Vi har i de sidste år både været en helt nyt grupperåd og mange nye ledere og forventninger skulle afstemmes mellem grupperådet og lederne. Hvem gør hvad?

Der arbejdes med et årshjul med klar beskrivelse af hvem der for de enkelte aktiviteter har ansvaret.

Lederne har ansvaret for børnene og spejderarbejdet hvor grupperådet er ansvarlige for de enkelte aktiviteter for hele gruppen i Seest herunder jule-banko og praktikken for afvikling af års-afslutningen.

Julekalendersalget blev i år valgt fra, da der har været mange om budet og ikke alle fulgte de udstukne retningenslinier for start af julekaldender salg m.v.

Der ses frem til den store sommerlejr i 2017. Hvor alle spejdere samles en uge i sommerferien. Sommerlejren i 2017 afvikles i uge 30 i sønderborg.

Aktiviteter i støbeskeen er fælles opstart, et åbent hus etc. Traditioner skal bygges op, de gode ledere skal fastholdes, der skal tiltrækkes nye ledere og vi skal få et stærkt grupperåd.

 

 1. Valg af medlemmer til grupperådet.

På valg er:

Tim Jørgen Larsen (modtager genvalg) og derudover vil vi gerne udvide rådet med 2 personer.

Vi står i den situation at en af deltagerne i grupperådet har trukket sig – Kim, da datteren er stoppet som spejder i junior/trop. Dette medfører at der er et ønske om 3 nye forældre i grupperådet.

Følgende forældre stiller op til Tim (Lasses far Ulv), Mette (Hannahs mor Ulv) og Henrik (Gustavs fra Ulv) stiller op til grupperådet. Alle 3 er optaget i grupperådet.

 

 1. Valg af revisorer: en revisor og en revisorsuppleant.

Ingen af de nuværende revisorer ønsker genvalg.

Kim (Annas far Bæver) stiller op som revisor. Kim er hermed revisor for gruppen.

Der er ikke opstillet revisorsuppleant ved generalforsamlingen, men det forsøges at få en forældre til at tage denne rolle.

 

 1. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

8. Eventuelt.

Intet under dette punkt.

Forældreaften i Seest Gruppe den 24/2 2016

SEEST GRUPPE INVITERER HERMED TIL

Forældreaften

Onsdag d. 24. februar kl. 19.00

Spejderlejr forår/sommer 2016

Kom og hør om de kommende spejderlejre i gruppen:

– Gruppetur d. 8 til 10 april

– Sommerlejr uge 27

Lederne fortæller om hvor vi skal hen, program,

aktiviteter, forventninger og praktiske ting.

Stil gerne spørgsmål!

 

Derefter er der generalforsamling:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Gruppens arbejde fremover
 5. Valg af medlemmer til grupperådet.

På valg er:

Tim Jørgen Larsen (modtager genvalg)

Derudover vil vi gerne udvide rådet med 2 personer

6. Valg af revisorer: en revisor og en revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Indkomne forslag.( skal afleveres på e-mail:
inden 22/2 2016).

 

 

Vi slutter aftenen med hjemmebagt kage og pølsehorn, kaffe og te.

Her er god mulighed for at snakke med jeres børns ledere og de andre forældre.

 

 

 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE, TIL EN HYGGELIG AFTEN I SEEST

 

TILMELDING  23/2 til enhedslederen eller på mail til:

 

365 !!

Så er ikke mindre end 5 ledere og 3 spejdere igang med 365 mærket!

Det går i alt sin enkelthed ud på at bære tørklæde i 365 dage (1år), det er en enestående måde at komme i snak med andre folk/spejdere på og så vi ser det at man er stol af at være spejder! Alle er startet den 1/11-15 Vi ønsker dem helt og lykke 🙂

DSC_0247På billedet ses Henrik og sønninke !

Opstart den 22. august, alle havde en skøn dag med skønt vejr

 

Vi startede kl 10 med oprykningsceremonier, uddeling af års stjerner m.m.

023f2319-8c3c-463d-9a04-5dd76b0338d4 7d445f2f-a2c9-4b62-9334-3b601ead04e2 c60f1dc7-77d4-423e-8ff7-c4f25003071d 845db4f8-ce74-4687-aa1a-6eb08663b86a

 

50c5871b-2a73-4f42-ac81-33b67062549a

Der der blev spist grillpølser med brød  og masser af frugt til frokost.

Kl. 13 var der åbent hus for alle interesserede.
Der var mange nye ansigter og også nogle nye spejder der blev tilmeldt…

Arrangementet  sluttede ca kl 15.

Alt i alt en dejligt dag i strålende sol.

 

Referat fra generalforsamling den 26/2 2015

Referat generalforsamling KFUM, Seest, Kolding afholdt d. 26/2 kl. 18.30

Deltagere: Margit(kassere), Tim(Formand & far til Laura, Bæver), Karin(mor til Signe, Ulv), Karen(mor til Ella, Ulv), Jette, Louise, Jeanette, Jeanette(mor til Jacob, trop), Monika(mor til Sebastian, Bæver) Maria.

Præsentation af de fremmødte

1)
Valg af dirigent: Margit
Valg af referent: Jette

2)
Formandens beretning:
– De frivillige ledere har i det forgangne lagt rigtig mange timers arbejde i arbejdet.
– Der er i hele KFUM, Seest afd. En god opbakning fra alle enheder,
– Der er pt. Rigtig mange Bæver-spejdere
– KFUM, Seest var på sommerlejr i 2014 som var en stor succes
– Da undertegnede tiltrådte som formand ved sidste generalforsamling var den lederkrise som var opstået ca 1½ år forinden endnu ikke overstået. Der er i det forløbne år brugt rigtig mange kræfter på at vende stemningen som er lykkedes!!
– I det frivillige arbejde i grp-rådet(bestyrelsen) kunne der godt bruges nogle flere forældre
– Der blev afholdt julefrokost for alle ledere og grupperødder samt deres respektive partner.

3)
Fremlæggelse af regnskab v/Margit
– Margit gennemgik regnskabet.
– Vi sælger ikke længere lodsedler og julekalendere, da det gennem de sidste par år har været svært at sælge. Det er prioriteret at ledernes kræfter i stedet bruges på børnene
– Omdeling af Kirkeblad giver godt. Det deles ud tre gange årligt. Der skal spørges til, hvorvidt vi kan få en større betaling for uddeling af kirkebladende. Rita Vejdicksen spørger herom.
– Grænseborgen giver nu udbytte igen.
– Jeanette oplyser at korpset har lavet skabelon, der kan anvendes som hjemmeside. Måske dette kan bevirke at hosting-udgiften kan reduceres. Karin foreslår i forbindelse hermed, at hjemmesiden fremover bruges til information frem for som nu, på facebook, for at gøre Seest-spejderne (mere) synlige.
– Regnskabet viser et underskud på kr. 19.866,02
– Margit oplyser, at indstillingen hos forældrene har været at der hellere må være en kontingentstigning frem for at forældrene skulle engagere sig noget mere.
– Regnskabet blev godkendt.

4)
– Lederne arbejder på at hverve nye ledere
– Lene kommer tilbage efter barsel
– Emil er midlertidig leder hos os et halvt års tid.
Pernille fra H. O. er på prøve. Pernilles veninde Simone vil gerne være leder, såfremt junior-troppen flytter mødedag. Junior-troppen arbejder på at finde ud af om møderne skal flyttes til onsdage eller torsdage.
– Der er aftalt ventelister for både Bævere og Ulve. Max 20 spejdere pr. hold.
– Ulvene skal have noget mere ”spejder-ånd!
– Hvad skal vi med grp-rådet? Evt lave et årshjul(planlægning over et år).
5)
Valg af medlemmer:
– Karin stiller op.
– Dan stiller op.
– Kim Skovsen stiller op.
– Alle tre blev valgt. Stort tillykke og velkommen i grp.-rådet
– Karin ønsker opgaver.
6)
Revisorerne var på valg. De blev genvalgt. (Dog uden at være blevet spurgt om de stillede op til genvalg.) (Er efterfølgende blevet spurgt og har godkendt valget Ref Margit)
7)
Ingen indkomne forslag.
8)
Næste grp.-rådsmøde d. 11/3 kl. 18,30-19,30
– Louise skriver mødeindkaldelser ud pr. mail
– Margit sender en ny revideret udgave ud af mailadr.

Generalforsamling den 26. februar 2015

Kære forældre.

En meget vigtig del, for at jeres børn kan være spejdere, er et grupperåd / en bestyrelse i Seest Gruppe.

Ingen bestyrelse ingen spejdere

 En bestyrelsen består af en gruppeleder (leder for spejderledere og assistenter) Louise Robsahm, en kasserer – Margit Laursen, en formand – Tim Jørgen Larsen. Derudover skal der sidde så mange forældre repræsentanter som muligt jo flere jo bedre, men mindst 3.

 Det er derfor i skal komme til vores generalforsamling torsdag den 26. februar.

I kan læse mere om gruppens bestyrelse her.

Vi ses!

SEEST GRUPPE INVITERER HERMED TIL

GRUPPEMØDE/GENERALFORSAMLING

Torsdag DEN 26.2.2015 KL.18.30

DAGSORDEN:

1. VALG AF DIRIGENT
2. AFLÆGGELSE AF BERETNING
3. GODKENDELSE AF REGNSKAB
4. GRUPPENS ARBEJDE FREMOVER
5. VALG AF MEDLEMMER TIL GRUPPERÅDET.

På valg er:
Jette Svingholm
Karen Nybo
Derudover vil vi gerne udvide rådet med et par personer.

6. VALG AF REVISORER.

En revisor og en revisorsuppleant.
Nuværende:
Henrik Priis Sørensen og Bo Northoff Sørensen

7. INDKOMNE FORSLAG.( Skal afleveres på e-mail: inden 24/2 2014).
8. EVENTUELT.

 Vi slutter aftenen med lidt ”blødt brød”, kaffe og te, derfor vil vi gerne have en tilbagemelding om i kommer!

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE, TIL EN HYGGELIG AFTEN.

Velkommen

Vi er startet et nyt spejderår med masser af nye spejdere, det er rigtig dejligt at så mange vil deltage sammen med os i friluftslivet, og i Seest gruppe er vi opppe på ca. 50 spejdere.

Uniformen og hvordan den skal se ud!

Vi bruger spejderuniformen som et tegn på fællesskab og på kvalitet. Folk vi møder på gaden, har en holdning til hvad der er “indeni” – hvad vi indeholder. Uniformen er med til at skabe en forhåbentlig positiv profil.

Hvornår har vi uniformen på?

 • Ved spejdermødet og til og fra spejdermødet.
 • På spejderlejre
 • Ved flaget
 • Til andagter og gudstjenester
 • Ved møder og arrangementer udenfor spejderhyttens rammer

Hvordan bærer vi den?
Reglementeret spejderuniform er den grønne skjorte og det røde tørklæde.
Uniformen bæres, som det anbefales på illustrationen.
Det er en spejderuniform, med hvad der til hører af særpræg og ikke andet – den skal helst ikke komme til at ligne et fastelavnsris.
Når uniformen ikke er i brug, på en alt for varm sommerdag i lejren, under pioneringsarbejde eller ved bålmaden, anvendes tørklædet eventuelt alene.

(kopieret fra spejdernet.dk)

Fastelavn er mit navn…

En hyggelig eftermiddag.

Vi har i år holdt fastelavn sammen med Seest kirke.

Søndag d. 2/3 mødtes vi ved spejderhytten og gik sammen i kirke –Børnene var udklædte, dejligt!
Borgny Brünings-Hansen holdt en rigtig hyggelig gudstjeneste og bagefter slog vi katten af tønden ved kirken. Der var tre tønder, en til små børn, en til store børn og en til konfirmanderne. “Katten”  blev slået af tønden.. og der blev fundet kattekonger og dronninger!

Katten bliver slået af tønden
Katten bliver slået af tønden

Efterfølgende var fastelavnboller til alle i sognehuset, hvor der kattekonger og dronninger også fik deres “kroner”.

IMG_0356

 

 

 

De grønne spejdere i Kolding SV