Referat 2015

 

Referat fra generalforsamling den 26/2 2015

Referat generalforsamling KFUM, Seest, Kolding afholdt d. 26/2 kl. 18.30

Deltagere: Margit(kassere), Tim(Formand & far til Laura, Bæver), Karin(mor til Signe, Ulv), Karen(mor til Ella, Ulv), Jette, Louise, Jeanette, Jeanette(mor til Jacob, trop), Monika(mor til Sebastian, Bæver) Maria.

Præsentation af de fremmødte

1)
Valg af dirigent: Margit
Valg af referent: Jette

2)
Formandens beretning:
– De frivillige ledere har i det forgangne lagt rigtig mange timers arbejde i arbejdet.
– Der er i hele KFUM, Seest afd. En god opbakning fra alle enheder,
– Der er pt. Rigtig mange Bæver-spejdere
– KFUM, Seest var på sommerlejr i 2014 som var en stor succes
– Da undertegnede tiltrådte som formand ved sidste generalforsamling var den lederkrise som var opstået ca 1½ år forinden endnu ikke overstået. Der er i det forløbne år brugt rigtig mange kræfter på at vende stemningen som er lykkedes!!
– I det frivillige arbejde i grp-rådet(bestyrelsen) kunne der godt bruges nogle flere forældre
– Der blev afholdt julefrokost for alle ledere og grupperødder samt deres respektive partner.

3)
Fremlæggelse af regnskab v/Margit
– Margit gennemgik regnskabet.
– Vi sælger ikke længere lodsedler og julekalendere, da det gennem de sidste par år har været svært at sælge. Det er prioriteret at ledernes kræfter i stedet bruges på børnene
– Omdeling af Kirkeblad giver godt. Det deles ud tre gange årligt. Der skal spørges til, hvorvidt vi kan få en større betaling for uddeling af kirkebladende. Rita Vejdicksen spørger herom.
– Grænseborgen giver nu udbytte igen.
– Jeanette oplyser at korpset har lavet skabelon, der kan anvendes som hjemmeside. Måske dette kan bevirke at hosting-udgiften kan reduceres. Karin foreslår i forbindelse hermed, at hjemmesiden fremover bruges til information frem for som nu, på facebook, for at gøre Seest-spejderne (mere) synlige.
– Regnskabet viser et underskud på kr. 19.866,02
– Margit oplyser, at indstillingen hos forældrene har været at der hellere må være en kontingentstigning frem for at forældrene skulle engagere sig noget mere.
– Regnskabet blev godkendt.

4)
– Lederne arbejder på at hverve nye ledere
– Lene kommer tilbage efter barsel
– Emil er midlertidig leder hos os et halvt års tid.
Pernille fra H. O. er på prøve. Pernilles veninde Simone vil gerne være leder, såfremt junior-troppen flytter mødedag. Junior-troppen arbejder på at finde ud af om møderne skal flyttes til onsdage eller torsdage.
– Der er aftalt ventelister for både Bævere og Ulve. Max 20 spejdere pr. hold.
– Ulvene skal have noget mere ”spejder-ånd!
– Hvad skal vi med grp-rådet? Evt lave et årshjul(planlægning over et år).
5)
Valg af medlemmer:
– Karin stiller op.
– Dan stiller op.
– Kim Skovsen stiller op.
– Alle tre blev valgt. Stort tillykke og velkommen i grp.-rådet
– Karin ønsker opgaver.
6)
Revisorerne var på valg. De blev genvalgt. (Dog uden at være blevet spurgt om de stillede op til genvalg.) (Er efterfølgende blevet spurgt og har godkendt valget Ref Margit)
7)
Ingen indkomne forslag.
8)
Næste grp.-rådsmøde d. 11/3 kl. 18,30-19,30
– Louise skriver mødeindkaldelser ud pr. mail
– Margit sender en ny revideret udgave ud af mailadr.

De grønne spejdere i Kolding SV