Referat fra forældreaften/genralforsamling

Referat af forældremøde og Generalforsamling den 24. februar 2016.

 

Kommende spejderlejre i gruppen:

– Gruppertur d. 8. til den 10. april deltagelse af alle i gruppen.
– Ulvetur fra den 5. til den 8. maj 2016 turen går til Houens Odde.
– Sommerlejr deltagelse af alle dog undtaget Bæverne i uge 27 fra onsdag den 6/7-16 til 10/7-16. Junior/trop alle dage, Ulvene fra den 7/7 til den 9/7. Lejren foregår i Forlev /ved Skanderborg) hvor der på stedet er andre spejdere af alle farver. Junior/trop køre med tog til Skaderborg og skal hentes i lejeren søndag. Ulvene skal køres og hentes i lejren.
Bæverne skal på Hyttetur i Gesten den XX til den XX 2016 (same procedure as last year! Yes same procedure as every year !) som den eneste er Bæverne i hytte alle andre lejre foregår i telt.

 

Alle lejre vil blive annonceret med tilmelding og betaling via lederne, Det forsøges at koordinere så Tilmeldingen bliver samlet for de enkelte grupper.

 

Generalforsamling:

  1. Valg af dirigent

Margit (kasser) er dirigent. Karin skriver referat.

 

  1. Aflæggelse af formandens beretning

Formanden Tim aflagde beretning med følgende punkter:

– der har i årets løb være mange aktive ledere og spejdere.

– Der har været en lille tilgang af spejdere.

– Stor tak til Jeanette for at hjælpe til i Louises (gruppelederens) fravær.

– Stor tak til alle lederne som gør en stor indsats med børnene.

Det har været udfordringer i grupperådet specielt i samarbejde mellem grupperåd og lederne; samarbejdet er i fokus og vi ser fremad mod det kommende år og alle aktiviterne som skal gennemføres.

Det er vigtigt at der er opbakning fra forældrene. Det er vigtigt at børnene selv er aktive og at de deltager i fællesskabet. Børnene lære at løse opgaver og konflikter selv. Det er i højsæde at være en god kammerat og tage vare på sig selv. Der skal være tid til eftertanke og stilhed.

Grupperådet har brug for opbakning.

Formandes beretning blev godkendt.

 

  1. Godkendelse af regnskab

Kassere (Margit) gennemgik det udleverede regnskab og svarede på spørgsmål. Regnskabet viste et lille underskud, men der er dog dækning. Vi skal ikke samle til bankbogen pengene skal i omløb.

Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Gruppens arbejde fremover

Louise (gruppeleder) har deltaget i workshop på Gram Slot med andre spejdere hvor mottoet var “Ryk verden med vilje”. Louises mål som gruppeleder har været at rykke grupperåd og lederne “med vilje”. Vi har i de sidste år både været en helt nyt grupperåd og mange nye ledere og forventninger skulle afstemmes mellem grupperådet og lederne. Hvem gør hvad?

Der arbejdes med et årshjul med klar beskrivelse af hvem der for de enkelte aktiviteter har ansvaret.

Lederne har ansvaret for børnene og spejderarbejdet hvor grupperådet er ansvarlige for de enkelte aktiviteter for hele gruppen i Seest herunder jule-banko og praktikken for afvikling af års-afslutningen.

Julekalendersalget blev i år valgt fra, da der har været mange om budet og ikke alle fulgte de udstukne retningenslinier for start af julekaldender salg m.v.

Der ses frem til den store sommerlejr i 2017. Hvor alle spejdere samles en uge i sommerferien. Sommerlejren i 2017 afvikles i uge 30 i sønderborg.

Aktiviteter i støbeskeen er fælles opstart, et åbent hus etc. Traditioner skal bygges op, de gode ledere skal fastholdes, der skal tiltrækkes nye ledere og vi skal få et stærkt grupperåd.

 

  1. Valg af medlemmer til grupperådet.

På valg er:

Tim Jørgen Larsen (modtager genvalg) og derudover vil vi gerne udvide rådet med 2 personer.

Vi står i den situation at en af deltagerne i grupperådet har trukket sig – Kim, da datteren er stoppet som spejder i junior/trop. Dette medfører at der er et ønske om 3 nye forældre i grupperådet.

Følgende forældre stiller op til Tim (Lasses far Ulv), Mette (Hannahs mor Ulv) og Henrik (Gustavs fra Ulv) stiller op til grupperådet. Alle 3 er optaget i grupperådet.

 

  1. Valg af revisorer: en revisor og en revisorsuppleant.

Ingen af de nuværende revisorer ønsker genvalg.

Kim (Annas far Bæver) stiller op som revisor. Kim er hermed revisor for gruppen.

Der er ikke opstillet revisorsuppleant ved generalforsamlingen, men det forsøges at få en forældre til at tage denne rolle.

 

  1. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

8. Eventuelt.

Intet under dette punkt.