Forældreaften i Seest Gruppe den 24/2 2016

SEEST GRUPPE INVITERER HERMED TIL

Forældreaften

Onsdag d. 24. februar kl. 19.00

Spejderlejr forår/sommer 2016

Kom og hør om de kommende spejderlejre i gruppen:

– Gruppetur d. 8 til 10 april

– Sommerlejr uge 27

Lederne fortæller om hvor vi skal hen, program,

aktiviteter, forventninger og praktiske ting.

Stil gerne spørgsmål!

 

Derefter er der generalforsamling:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Gruppens arbejde fremover
  5. Valg af medlemmer til grupperådet.

På valg er:

Tim Jørgen Larsen (modtager genvalg)

Derudover vil vi gerne udvide rådet med 2 personer

6. Valg af revisorer: en revisor og en revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Indkomne forslag.( skal afleveres på e-mail:
inden 22/2 2016).

 

 

Vi slutter aftenen med hjemmebagt kage og pølsehorn, kaffe og te.

Her er god mulighed for at snakke med jeres børns ledere og de andre forældre.

 

 

 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE, TIL EN HYGGELIG AFTEN I SEEST

 

TILMELDING  23/2 til enhedslederen eller på mail til: