Generalforsamling den 26. februar 2015

Kære forældre.

En meget vigtig del, for at jeres børn kan være spejdere, er et grupperåd / en bestyrelse i Seest Gruppe.

Ingen bestyrelse ingen spejdere

 En bestyrelsen består af en gruppeleder (leder for spejderledere og assistenter) Louise Robsahm, en kasserer – Margit Laursen, en formand – Tim Jørgen Larsen. Derudover skal der sidde så mange forældre repræsentanter som muligt jo flere jo bedre, men mindst 3.

 Det er derfor i skal komme til vores generalforsamling torsdag den 26. februar.

I kan læse mere om gruppens bestyrelse her.

Vi ses!

SEEST GRUPPE INVITERER HERMED TIL

GRUPPEMØDE/GENERALFORSAMLING

Torsdag DEN 26.2.2015 KL.18.30

DAGSORDEN:

1. VALG AF DIRIGENT
2. AFLÆGGELSE AF BERETNING
3. GODKENDELSE AF REGNSKAB
4. GRUPPENS ARBEJDE FREMOVER
5. VALG AF MEDLEMMER TIL GRUPPERÅDET.

På valg er:
Jette Svingholm
Karen Nybo
Derudover vil vi gerne udvide rådet med et par personer.

6. VALG AF REVISORER.

En revisor og en revisorsuppleant.
Nuværende:
Henrik Priis Sørensen og Bo Northoff Sørensen

7. INDKOMNE FORSLAG.( Skal afleveres på e-mail: inden 24/2 2014).
8. EVENTUELT.

 Vi slutter aftenen med lidt ”blødt brød”, kaffe og te, derfor vil vi gerne have en tilbagemelding om i kommer!

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE, TIL EN HYGGELIG AFTEN.