Gruppemøde i Seest gruppe

Referat fra gruppemødet 2014

 1. VALG AF DIRIGENT: Lars Vangsgaard, dirigent. Margit referent.
 2. AFLÆGGELSE AF BERETNING: Claus fortalte lidt om året der var gået. I starten af året så ledersituationen ikke så godt ud, men vi er næsten kommet i mål, ville måske gerne have en assistent mere ved ulvene.  Alle tre grupper har været af sted på lejre, hver sit sted. Vi havde sommerafslutning med grill, og oprykning, den 14/6 13 med et godt fremmøde. Der har været distrikts turnering for bæver og ulve. Depothytten tog skade af stormen men vi havde Kiilerrich til at rep. taget og sikre det. Der har her i januar været oprydning både i hytten og depothytten så nu har vi styr på tingene. Vi mangler fremmøde til møderne i grupperådet, det kunne ønskes bedre. Tak for året!
 3. GODKENDELSE AF REGNSKAB: Margit fremlagde regnskabet, der var et lille underskud, på grund af at værdien på vores obligationer var mindre end beregnet ved starten af året. Regnskabet blev godkendt.
 4. GRUPPENS ARBEJDE FREMOVER: Vi har besluttet at skippe salget af julekalendere, da det ikke er nemt at sælge dem. Vi fortsætter med spejderlodsedler og kirkeblade. Oprykning venter vi med til sommeropstarten i stedet for sommerafslutningen. Der bliver startet en familie enhed, kontakt personen bliver Carsten som før har været leder i gruppen.
 5. VALG AF MEDLEMMER TIL GRUPPERÅDET.

På valg er:

Lars Vangsgaard .. Stopper

Claus Lund… Stopper

Margit Laursen fortsætter som kasserer

Tim Jørgen Larsen, som i øvrigt var den eneste forældre der var mødt udover dem der allerede var medlem, ville gerne ind i grupperådet og ville også gerne være formand så det var rigtig fint.

 1. VALG AF REVISORER.

En revisor og en revisorsuppleant.

Henrik Priis Sørensen og Bo Northoff Sørensen forsætter begge.

 1. INDKOMNE FORSLAG. Ingen forslag
 1. EVENTUELT. Vi har fået en væg sat op i kontoret til dagplejernes rum, så nu kan vi blive færdige med at hænge hylder op m.m.

 

Vi sluttede aftenen med en pålægsmand, kaffe og te. Der var ca. 20 fremmødte deriblandt som skrevet kun en forældre, så ikke den store interesse fra forældrenes side.

Den 26. februar er der gruppemøde i Seest Spejder Gruppe.

Hvad vil det sige?

Jo en spejdergruppe er jo faktisk en forening, og enhver forening har en bestyrelse, alle bestyrelser holder møder, og en gang om året holder foreningen en generalforsamling, hvor man tager beslutninger, og der er valg af betstyrelsesmedlemmer.

I spejdernes verden, har vi et grupperåd, der holder ca. 3 grupperådsmøder årligt, og der er gruppemøde en gang årligt inden udgangen af februar, hvor der er valg af grupperådsmedlemmer.

I kan læse meget om gruppen og dens opbygning her.

Hermed følger så indbydelsen til “gruppemødet”

SEEST GRUPPE INVITERER HERMED TIL

GRUPPEMØDE/GENERALFORSAMLING

ONSDAG DEN 26.2.2014 KL.19.00

DAGSORDEN:

 1. VALG AF DIRIGENT
 2. AFLÆGGELSE AF BERETNING
 3. GODKENDELSE AF REGNSKAB
 4. GRUPPENS ARBEJDE FREMOVER
 5. VALG AF MEDLEMMER TIL GRUPPERÅDET.

På valg er:

Lars Vangsgaard

Claus Lund

Margit Laursen (modtager genvalg)

Derudover vil vi gerne udvide rådet med et par personer.

6. VALG AF REVISORER.

En revisor og en revisorsuppleant.

Nuværende:

Henrik Priis Sørensen og Bo Northoff Sørensen

7. INDKOMNE FORSLAG.( Skal afleveres på e-mail: inden 24/2 2014).

 1. EVENTUELT.

Vi slutter aftenen med lidt  ”blødt brød”, kaffe og te, derfor vil vi gerne have en tilbagemelding om i kommer!

 VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE, TIL EN HYGGELIG AFTEN.

Tilbagemelding senest uge 8 til enhedslederen, eller på mail til: