Velkommen til Kfum Spejderne Seest!

Du er meget velkommen til at kontakte os.
Der er kontakt info her på siden.
men skriv også gerne på vores  facebookside.

 

 

Indbydelse til forældremøde med

gruppens generalforsamling

Kære forældre til spejdere i Seest-gruppen

Mandag den 24. februar 2020 kl. 17.00 – 18.30 afholder gruppebestyrelsen forældremøde med Seest-gruppens årlige generalforsamling.

I samme tidsrum er bæverne værter for fastelavnsfest for alle spejdere. Særskilt invitation til spejderne kommer.

På forældremødet vil gruppebestyrelsen og spejderlederne orientere om spejderarbejdet hos bæverne, ulvene, juniorerne, troppen og seniorerne.

Vi afholder også Seest-gruppens årlige generalforsamling med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Aflæggelse af beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer for udvikling og vækst
  • Valg af gruppeleder og gruppeassistenter (lederne er stemmeberettiget)
  • Valg af medlemmer til gruppebestyrelse (Tim Christensen, Thomas Warming og Simon Andresen er på valg)
  • Valg af to revisorer
  • Eventuelt

Vi serverer frugt, saft, kaffe og the.

Tak til alle for hjælp og opbakning gennem sæsonen! Vi håber, at I vil bakke op om forældremødet med Seest-gruppens generalforsamling.

Tilmelding bedes sendt til Margit Laursen på mail  senest den 21. februar. Har du indkomne forslag til generalforsamlingen, er du også velkommen til at sende dem til Margit senest den 21. februar.

Hvis du ønsker at stille op til gruppebestyrelsen, er du velkommen til at skrive det til Margit, eller du kan melde dig under generalforsamlingen.

Mange spejderhilsener fra Gruppebestyrelsen

 

Aktiviteter 2020

Dato Dag Aktivitet Tidspunkt Bemærkninger
         
         
         
24-02-2020 mandag Fastelavn for børnene og generalforsamling/gruppemøde for forældrene 17.30-19.30 Bævere og Grupperåd inviterer
         
19-06-2020 fredag  Sommerafslutning   18.00-20.30 Picnic, medbring selv grillmad
27/6-4/7 2020   Distriks-Sommerlejr    

De grønne spejdere i Kolding SV