Hvordan er dit barn forsikret?

 

KFUM-Spejderne i Danmark har i samarbejdet med Tryg tegnet tre forsikringer, som tilsammen dækker de skader, der kan opstå som følge af vores daglige aktiviteter i grupper og distrikter. Dvs. uheld i forbindelse med møder, ture og kurser, hvor enten spejderne eller andre kommer til skade. De dækker også uheld hvor vores aktivitet medfører skader på andres ting.

 

Ansvar

Ansvarsforsikringen dækker når vi som spejdere, ledere eller frivillige er ansvarlige for en skade på andre personer eller deres ting/ejendom.

·      Hvornår dækker forsikringen?

Forsikringen dækker i forbindelse med arrangementer, møder, ture og aktiviteter hvor det er KFUM-Spejderne (Grupper, Distrikter, Korps) der står som ansvarlig for begivenheden.

·      Hvad dækker forsikringen

Forsikringen dækker skader, der kan opstå som følge af aktiviteten på personer og/eller ting, som ikke er en del af aktiviteten. Det betyder, at en gruppes eget udstyr eller deltagernes eget udstyr ikke er dækket, ligesom de personer der deltager ikke er dækket af ansvarsforsikringen.

For personer som deltager i aktiviteten, kan de blive dækket, hvis der er tale om en aktivitet der er tilrettelagt på en uforsvarlig måde eller der har været et utilstrækkeligt tilsyn med deltagerne.

·      Hvad er ikke dækket

Deltagere der kommer til skade som følge af et hændeligt uheld i forbindelse med en aktivitet kan ikke få skaden dækket af ansvarsforsikringen. Der kan i stedet blive tale om at søge dækning via egen ulykkesforsikring eller KFUM-Spejdernes kollektive ulykkesforsikring.

Skader forvoldt med motordrevet køretøj dækkes ikke. Det vil altid være den ansvarsforsikring som er tegnet for køretøjet, der skal dække.

 

Arbejdsskade for frivillige

·      Hvornår dækker forsikringen

Spejdere og frivillige der hjælper med f.eks. rengøring, vedligehold og lignende opgaver, der ikke er en del af den normale spejderaktivitet, er dækket af korpsets arbejdsskadeforsikring

·      Hvad er ikke dækket

Ansatte i lokale spejdergrupper eller spejdercentre er ikke dækket af korpsets arbejdsskadeforsikring. Grupper og centre skal i så fald tegne en supplerende forsikring.

Kollektiv ulykke

·      Hvornår dækker forsikringen

Forsikringen dækker alle deltagere (medlemmer, ledere og frivillige), som deltager i spejderaktiviteter arrangeret af lokale grupper, distrikter, Grønne Centre eller KFUM-Spejderne i Danmark.

·      Hvad dækker forsikringen

Forsikringen dækker skader der opstår som følge af deltagelse i ovenstående aktiviteter og som medfører varige mén. Aktiviteter der betegnes som farlig sport er også dækket, f.eks. klatring.

De grønne spejdere i Kolding SV